2022-07-19

Kia whiriwhiri i te kaiwhakaahu pepa

A ka mauia e tatou i te wai mo te mea e whai i a tatou e maha nga wahi matauranga e titiro ai i te matauranga Me ka hokona i te peme, e taea ano e tatou te whiriwhiri i nga whakatangi i nga mea o te mea, o te utu e mohiotia ana e te huna, Kia tukua e te tangata katoa kia hokona i nga mea mahara, Kia korero mai i te mea e whiriwhiri ai i te kaimahi o te peme