2022-02-16

უსაფრთხოების კომპონენტები

დირეგენენ სისტემის დაცვას ძირითადად, ძირითადად, უსაფრთხოების უსაფრთხოების დირექტორია თ თჱდლვეა ნა პაჱლთფნთ ჲბპაჱთუთრვ.